База знаний
Імпорт excel файлу видає помилку
Автор Назар Зелинский на 17 October 2017 16:34 PM

При імпрті excel файлу в таблицю абонентів виникає помилка:

"Исключение в главном потоке и выбрать лист таблицы эксель файла нельзя."

В лог-файлах клієнта така помилка:
Unhandled AppException Main. System.Data.OleDb.OleDbException (0x80004005): Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (1).


По даній помилці причина - це одне із оновлень windows ломає імпорт із файлів excel.
Оновлення - KB4041676 (для windows 10). Для інших ОС - необхідно самостійно виявляти.

Видаліть дане оновлення із свого пк, перезавантажте. Тоді імпорт знову повинен відпрацювати.

Якщо версыю ОС на Вашому пк не windows 10, тоді слід дивитися останні оновлення системи безпеки. Ймовірно одне і ламає імпорт.

Можливо вже є оновлення, що вирішують дану проблему, але в нас такої інформації поки немає.

Ймовірно вам може допомогти тримати відкритою програму Excel під час імпорту.

 


 

 

По Вашей ошибке :"Исключение в главном потоке и выбрать лист таблицы эксель файла нельзя."

В лог-файлах есть следующая информация:
Unhandled AppException Main. System.Data.OleDb.OleDbException (0x80004005): Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (1).


По данной ошибке причина - это одно из обновлений windows ломает импорт из файлов excel.
Обновления - KB4041676 (для windows 10). Для других ОС - необходимо самостоятельно искать.

Удалите данное обновление из своего пк, перезагрузите. Тогда импорт снова должен отработать.

Если версия ОС на Вашем пк не windows 10, тогда следует смотреть последние обновления системы безопасности. Вероятно одно из них и ломает импорт.

Возможно уже есть обновления, которые решают данную проблему, но у нас такой информации пока нету.


Вероятно Вам может помочь держать отрытым файл который необходимо импортировать.

(1 голос(а))
Эта статья полезна
Эта статья бесполезна